Kodukord

KOSE  PÄEVAKESKUSE KODUKORD

          1.ÜLDSÄTTED

1.1  Käesolev kodukord on kohustuslikuks järgimiseks kõikidele

Päevakeskuse külastajatele.

1.2   Päevakeskuse külastajad võivad olla kõik Kose Valla elanikud.

      2.PÄEVAKESKUSE TÖÖKORRALDUS

2.1  Päevakeskus on avatud tööpäevadel kella 9.00-16.00 ja reedeti

kella 9.00-15.00

2.2  Väljaspool päevakeskuse lahtiolekuaega ürituste korraldamine

kooskõlastada päevakeskuse juhatajaga.

2.3  Huvialaringid töötavad vastavalt graafikule,ka väljaspool

lahtiolekuaega.

2.4   Päevakeskuses tegutsevates huvialaringides ja kursustel

osalemiseks eelnevalt registreerida.

2.5   Tasulisi teenuseid saab kasutada ametliku lahtioleku ajal.

Pesupesemiseks ja dušši kasutamiseks eelnevalt registreerida.

2.6   Tasuliste teenuste eest tasutakse vastavalt Kose Vallavalitsuse

poolt kinnitatud hinnakirjale.

     3.OSALEJATE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

3.1   Igaühel on õigus osaleda Päevakeskuse poolt pakutavates temale

sobivates tegevustes.

3.2  Õigus olla aktiivne uute tegevuste ellurakendamisel,kui need on

kooskõlas päevakeskuse põhimääruse ja tegevusplaaniga.

3.3  Hoidke asju mida kasutate, sest homme vajatakse neid jälle.

3.4  Päevakeskuses ei suitsetata.

3.5  Päevakeskusesse ei tulda joobes olekus.

3.6  Hoidke puhtust ruumides ja territooriumil.

3.7  Tegevusjuhid,kellele on väljastatud ruumide võtmed,on vastutavad

antud ruumide korrasoleku ja selles oleva vara säilitamise eest.

3.8  Lõhutud asjad tuleb korda teha või kahju hüvitada.

3.9  Võtmete edastamine võõrastele on keelatud.

3.10  Jälgige tuleohutuse eeskirju.

3.11  Olgem viisakad,lugupidavad ja abivalmis.

Kinnitan: 01.02.2017

Päevakeskuse juhataja