Meie asutusest

2001.aastal eraldas Kose vallavalitsus endises kutsekooli ühiselamus ruumid Kose Päevakeskuse loomiseks. Pidulik avamine toimus 25. septembril 2002. Esimestest päevadest alates on päevakeskuse tööd juhtinud Malle Lambasaar.

Esimesed teenused, mida päevakeskus pakkus, oli eakatele pesu pesemine ja duši kasutamise võimalus. Need teenused püsivad nimekirjas tänaseni ja on pidevas kasutuses. Teenustele lisandusid mitmed huviringid, üks esimesi oli kangakudumine.                                                                                                                                                                                2004.aastast hakati Kose Päevakeskuses osutama igapäevaelu toetamise ja toetatud elamise teenuseid. 2013. aastast lisandus töötamise toetamise teenus. Tänasel päeval on igapäevaelu teenusel 12 kohta, toetatud elamisel 8 ja töötamise toetamisel 6 kohta.

Kose Päevakeskus on nende aastatega muutunud mõnusaks koos-käimiskohaks, kus pidevalt midagi toimub ja kus saab meeldivalt aega veeta.

Meie põhimõtteks on, et iga inimene oleks aktiivne.